Ramowy rozkład dnia

Nasze przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka z zachowaniem odpowiednich proporcji miedzy zabawą, nauką, pobytem na świeżym powietrzu i pracą własną dziecka.

7.00 – 8.30
Witamy się, rozmawiamy, malujemy, rysujemy, lepimy, oglądamy czasopisma bądź książeczki dla dzieci, śpiewamy, podejmujemy zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję…
8.30 – 8.45Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem
8.45 – 9.00Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe w toalecie
9.00 – 9.30Śniadanie
9.30 – 10.30Uczestniczenie w zajęciach i zabawach prowadzonych w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
10.30 – 11.30Wychodzimy na wycieczki i spacery, spędzamy czas w ogrodzie – bawimy się, obserwujemy przyrodę, opiekujemy się roślinami
11.30 – 12.00Przygotowanie do obiadu , sprzątanie zabawek, zabiegi higieniczne w łazience
12.00 – 12.30Obiad – zjadamy cały posiłek, prawidłowo posługujemy się sztućcami,
12.30 – 13.00Dzieci najmłodsze – przygotowanie do leżakowania, dzieci starsze – głośne czytanie literatury dziecięcej
13.00 – 14.00Dzieci najmłodsze – odpoczywają słuchając bajek i muzyki relaksacyjnej,
dzieci starsze – bawią się, rozwijają swoje zainteresowania w sali lub ogrodzie, prace wyrównawcze indywidualne lub zespołowe
14.00 – 14.15Przygotowanie do podwieczorku- sprzątanie zabawek, zabiegi higieniczne w łazience
14.15 – 14.30Podwieczorek
14.30 – 16.00Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, utrwalanie wiadomości.
Rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast