Informacja dla rodziców na nowy rok szkolny 2021/2022

      Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Z dniem 1 września 2021r. rozpoczynamy zajęcia w Przedszkolu w trybie stacjonarnym w „ reżimie sanitarnym”.
 2. Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi organizacji pracy przedszkola w związku z COVID-19 informuję, że w przedszkolu będą obowiązywały następujące zasady:
 3. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
 5. Opiekunowie prowadzący dziecko do przedszkola muszą posiadać środki ochrony osobistej ( maseczki lub przyłbice) zarówno podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w budynku przedszkola. Opiekunowie przed wejściem do budynku dezynfekują ręce i mogą przebywać z dziećmi wyłącznie w przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min.  1,5 m
 6. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie pod numerem tel. 61 2857007
 7. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu z przedszkola, a w razie konieczności odizolowania dziecka ze względu na podejrzenie zakażenia koronawirusem ( kaszel, duszności, podwyższona temperatura) do natychmiastowego odebrania go z przedszkola. Rodzice są proszeni o podanie listy osób wraz z ich numerami telefonów, które będą upoważnione do odebrania dziecka z przedszkola w razie pilnej potrzeby.
 8. W przypadku zakażenia się dziecka SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 po otrzymaniu pozytywnego wyniku, rodzice niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie przedszkole.
 9. W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna w powiecie, decyzję o nauczaniu na odległość podejmuje zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla.
 10. Dzieci dowożone autobusem szkolnym mają obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie publicznym.
 11. Na terenie przedszkola dzieci nie mają obowiązku noszenia maseczek
 12. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek oraz innych gadżetów.

Proszę Rodziców, aby przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zapoznali się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronie przedszkola w zakładce „ Dla Rodziców”.

                                                                                          Dyrektor Przedszkola

                                                                                          Monika Tomczak – Zys