Konsultacje Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Środzie Wlkp. na rok szkolny 2021/2022.