O nas

Wizja i Misja Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
Tego, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy…
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…

doc. dr Maria Kielar

Staramy się stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci.

Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie:

 • rozwijali swoje zainteresowania i zdolności,
 • rozwijali aktywność twórczą poprzez rozmaite formy ekspresji,
 • zostali wyposażeni w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom w szkole, a później w dorosłym życiu,
 • posiadali poczucie własnej wartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
 • byli ciekawi świata i ludzi, otwarci na kontakty z nimi,
 • cechowali się odwagą, kreatywnością i otwartością na pomysły i inspiracje płynące z zewnątrz,
 • potrafili radzić sobie z negatywnymi emocjami i samodzielnie rozwiązywać różnorodne problemy w swoim i cudzym działaniu,
 • kierowali się w życiu zasadami tolerancji i wzajemnej akceptacji,
 • charakteryzowali się świadomością najwyższych wartości takich jak: życie, zdrowie, dobro, mądrość, prawda, odwaga, odpowiedzialność, szacunek dla innych,
 • byli dumni z przynależności regionalnej, narodowej i europejskie.

O nas

Przedszkole Samorządowe ,, Kolorowy Świat” mieści się w budynku parterowym przy ulicy Sienkiewicza 4.

Przedszkolaki mają do dyspozycji pięć jasnych, przestronnych sal, szatnie oraz dostosowane do potrzeb i możliwości łazienki. Jedna z sal wyposażona jest w sprzęt audiowizualny, dzięki temu możemy nasze dzieci zabierać do kina bez wychodzenia z przedszkola. Jest to też bardzo cenna pomoc dydaktyczna w czasie zajęć.

Nasze przedszkole posiada zaplecze kuchenne gdzie, każdego dnia, przygotowywane są smaczne i zdrowe posiłki.

Bezpośrednio przy wyjściu z przedszkola znajduje się duży ogród wyposażony w drewniany sprzęt, posiadający wszelkie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. W drewnianym domku, znajdującym się w ogrodzie, przechowywane są zabawki oraz sprzęt do przeprowadzania zajęć ruchowych.

Prawidłowe funkcjonowanie przedszkola warunkuje dobra współpraca z Rodzicami i środowiskiem lokalnym. Współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Publiczną Gminy Zaniemyśl, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, Ochotniczą Strażą Pożarną, Leśnictwem Łękno, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Środzie Wlkp.

Nasza kadra:

I. Kadra pedagogiczna 
dyrektor: mgr Monika Bogusławska
nauczycielki:

mgr Izabela Kobielak
mgr Aleksandra Kajdasz
mgr Agnieszka Sprenger
mgr Martyna Zimmer
mgr Edyta Maciejewska
mgr Mariola Kuberacka
mgr Monika Tomczak – Zys
mgr Eliza Dalska
zajęcia dodatkowe:

logopedia: mgr Monika Bogusławska
j. angielski: mgr Izabela Kobielak
religia; mgr Monika Tomczak – Zys

II. Personel obsługi

Żaneta Pawlak
Marta Nowacka
Mariola Józefczak
Maria Kaźmierczak
Monika Garczyk
Magdalena Oleszak

Współpracujemy z:

Rodzicami

 • kontakty indywidualne,
 • zebrania grupowe,
 • gazetka z bieżącymi informacjami,
 • wspólne imprezy i uroczystości – pomoc Rodziców przy ich organizacji,

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • dożywianie dzieci,
 • pomoc materialna i rzeczowa,
 • pozyskiwanie pracowników do prac społecznie użytecznych.

Leśnictwem Łękno

 • organizowanie święta pieczonej pyry oraz pikniku rodzinnego w wigwamie,
 • pogadanki z panem leśniczym.

Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji

 • udostępnianie sali na uroczystości przedszkolne –Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie z Gwiazdorem i inne,
 • udział naszych dzieci w imprezach organizowanych przez G O K i R
 • wypożyczanie nagłośnienia.

Ochotniczą Strażą Pożarną

 • udział dzieci w spotkaniach ze strażakami,
 • pokaz sprzętu gaśniczego i ratunkowego,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Biblioteką Publiczną

 • „Seniorzy dzieciom” głośne czytanie dzieciom bajek w bibliotece,
 • lekcje biblioteczne np. „Lekcja patriotyzmu”, „Bezpieczny Internet”
 • organizacja spotkań z pisarzami,
 • konkursy plastyczne dotyczące literatury dziecięcej,
 • wypożyczanie literatury fachowej oraz bajek dla dzieci.