Rekrutacja do Przedszkola

Od 14 lutego do 11 marca 2022r. trwa rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Obowiązek przedszkolny mają dzieci urodzone w roku 2016. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Pozostali rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Deklaracja i wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola – przedszkole.zaniemysl.pl lub u dyrektora przedszkola.