WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w związku z kontaktem dzieci z osobą zakażoną wirusem Sars -CoV-2, nakłada kwarantannę na dzieci z grupy ” Jeżyki” w dniach od 08.02. 2022r. do 11.02.2022r.

Kwarantanna dotyczy tylko osoby z kontaktu z zakażonym. Zwolnione z kwarantanny są osoby po pełnym szczepieniu oraz osoby posiadające statut ozdrowieńca – tzn. od zachorowania potwierdzonego dodatnim, wynikiem testu nie upłynęło pół roku.

Wszelkie informacje dotyczące kwarantanny można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie www.pacjent.gov.pl

Na podany przez przedszkole nr telefonu kontaktowego do rodzica zostanie wysłana wiadomość sms o terminie kwarantanny dziecka.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych wszystkie osoby z kontaktu z osobą chorą proszone są o kontakt z lekarzem rodzinnym. Urzędnicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nie zawiadamiają o kwarantannie telefonicznie rodziców. Istnieje możliwość wyjaśnienia i pytań dotyczących nakładania kwarantanny na dzieci poprzez infolinię nr telefonu 222 500 115