Zakończenie roku szkolnego w grupie Rybki

W środę 23.06.2021 odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego grupy RYBKI.

Dzieci pożegnały przedszkole prezentując wiersze, piosenki i tańce. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim Rodzicom, a w szczególności Radzie Rodziców za współprace i zaangażowanie w życie przedszkola. Rodzice ze swej strony podziękowali nauczycielom i wszystkim pracownikom przedszkola za trud oraz włożony wysiłek w wychowanie swych dzieci przekazując piękne kwiaty, za które serdecznie dziękujemy. Na pamiątkę dzieci posadziły drzewka w ogródku przedszkolnym. Życzymy wszystkim dzieciom i rodzicom pogodnych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji.