Kolorowy Świat

Projekt Unijny

Gmina Zaniemyśl realizuje projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „ Kolorowy Świat” Przedszkolaków – zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu

Cel główny projektu:

zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3 -4 lat
w Gminie Zaniemyśl w wyniku utworzenia 25 dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej
w Przedszkolu Samorządowym „ Kolorowy Świat” w Zaniemyślu w okresie IX 2018r. –
VIII 2019r. oraz podniesienie kompetencji/ kwalifikacji dwóch nauczycieli przedszkola
w okresie III 2018r. – VIII 2019r.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie wiedzy oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych 25 dzieci
  w wieku 3 -4 lat w Przedszkolu Samorządowym w okresie III 2018r. – VIII 2019r.
 • podniesienie kompetencji nowozatrudnionych nauczycielek wychowania przedszkolnego
  z Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu w wyniku szkoleń w okresie III 2018r. – VIII2019r.
 • wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 -4 lat
 • podniesienie wiedzy i / lub kompetencji dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej
 • podniesienie wiedzy i / lub kompetencji nauczycieli

Planowane efekty:

 • zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne, stworzenie nowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego w tym dostosowanych do potrzeb dzieci
  z niepełnosprawnością
 • 2 nauczycieli podniesienie swoje kwalifikacje w wyniku ukończenia szkoleń i studiów podyplomowych
 • zwiększona w przedszkolu oferta zajęć dodatkowych: z języka angielskiego, rytmiki
  i logopedii zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej
 • doposażenie sal dydaktycznych przedszkola, kuchni toalety, szatni, pomieszczeń personelu
 • przebudowa pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Samorządowym „ Kolorowy Świat”

Wartość projektu: 232 584,68 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 197 696,97 zł

Skip to content