Rekrutacja

Od 13 lutego do 10 marca 2023 roku trwa rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Obowiązek przedszkolny mają dzieci urodzone w roku 2017. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Pozostali rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Deklaracja i wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola – przedszkole.zaniemysl.pl lub u dyrektora przedszkola. Wypełniony wniosek lub deklarację składamy u dyrektora przedszkola. Wraz z wnioskiem należy złożyć podpisane oświadczenie rodziców o prawach rodzicielskich i informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty do pobrania

Skip to content