Kolorowy Świat

Rekrutacja

Od 19 lutego do 8 marca 2024 roku trwa rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.
Obowiązek przedszkolny mają dzieci urodzone w roku 2018.
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Podstawą zapisania dziecka po raz pierwszy do przedszkola jest złożenie wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola”.  Wniosek można wypełnić:


1. w wersji elektronicznej, formularz dostępny pod linkiem: (link będzie aktywny od 19 lutego)

https://app.inso.pl/child-recruitment/301447b1-9c9c-11ed-8c81-067ddf103830/application

Formularz należy wypełnić i wysłać a następnie udać się do placówki po wydruk i podpisać.


2. w sposób tradycyjny – pobrać wniosek ze strony bądź u dyrektora przedszkola, wypełnić i dostarczyć z załącznikami.

 Wraz z wnioskiem należy złożyć podpisane oświadczenie rodziców o prawach rodzicielskich i informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty do pobrania

Skip to content