Rekrutacja

Od 13 lutego do 10 marca 2023 roku trwa rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Obowiązek przedszkolny mają dzieci urodzone w roku 2017. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Pozostali rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Deklaracja i wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola – przedszkole.zaniemysl.pl lub u dyrektora przedszkola. Wypełniony wniosek lub deklarację składamy u dyrektora przedszkola. Wraz z wnioskiem należy złożyć podpisane oświadczenie rodziców o prawach rodzicielskich i informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (PDF, 153 KB)
  2. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (PDF, 185 KB)
  3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego (PDF, 131 KB)
  4. Zasady rekrutacji (PDF, 236 KB)
  5. Oświadczenie rodziców o prawach rodzicielskich (DOC, 23 KB)
  6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji Przedszkole (PDF, 134 KB)
  7. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (DOC, 49 KB)
  8. Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej (DOC, 45 KB)
  9. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (DOC, 14 KB)