Kolorowy Świat

Aktualności:

Przystąpiliśmy do programu „Innowacyjna Szkoła Google!”

https://www.innowacyjnaszkola.pl/

Program ma charakter ogólnokrajowy, dotyczy wsparcia szkół i przedszkoli w procesie transformacji cyfrowej, w tym podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych kadry nauczycielskiej.

Skip to content