Dla rodziców

Nasze dzieci

Grupa I Biedronki
Wychowawca – Edyta Maciejewska / Aleksandra Kajdasz

Grupa II Pszczółki
Wychowawca – Eliza Dalska / Mariola Kuberacka

Grupa III Motylki
Wychowawca – Agnieszka Sprenger / Mariola Kuberacka

Grupa IV Jeżyki
Wychowawca – Jolanta Łukaszyk / Katarzyna Kajdan

Grupa V 
Wychowawca – Marta Kułak / Katarzyna Kajdan

Ramowy rozkład dnia

Nasze przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka z zachowaniem odpowiednich proporcji miedzy zabawą, nauką, pobytem na świeżym powietrzu i pracą własną dziecka.

7.00 – 8.30 Witamy się, rozmawiamy, malujemy, rysujemy, lepimy, oglądamy czasopisma bądź książeczki dla dzieci, śpiewamy, podejmujemy zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję…
8.30 – 8.45 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem
8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe w toalecie
9.00 – 9.30 Śniadanie
9.30 – 10.30 Uczestniczenie w zajęciach i zabawach prowadzonych w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
10.30 – 11.30 Wychodzimy na wycieczki i spacery, spędzamy czas w ogrodzie – bawimy się, obserwujemy przyrodę, opiekujemy się roślinami
11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu , sprzątanie zabawek, zabiegi higieniczne w łazience
12.00 – 12.30 Obiad – zjadamy cały posiłek, prawidłowo posługujemy się sztućcami,
12.30 – 13.00 Dzieci najmłodsze – przygotowanie do leżakowania, dzieci starsze – głośne czytanie literatury dziecięcej
13.00 – 14.00 Dzieci najmłodsze – odpoczywają słuchając bajek i muzyki relaksacyjnej,
dzieci starsze – bawią się, rozwijają swoje zainteresowania w sali lub ogrodzie, prace wyrównawcze indywidualne lub zespołowe
14.00 – 14.15 Przygotowanie do podwieczorku- sprzątanie zabawek, zabiegi higieniczne w łazience
14.15 – 14.30 Podwieczorek
14.30 – 16.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, utrwalanie wiadomości.
Rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami

Ważne dokumenty

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa pobierz>

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 pobierz>
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej pobierz>


Regulamin przedszkola pobierz >
Zasady odpłatności pobierz>
Zestawy programów obowiązujących pobierz>

Rekrutacja

Karta zgłoszenia dziecka pobierz >
Zasady rekrutacji pobierz >
Deklaracja kontynuowania pobierz >
Oświadczenie rodziców pobierz>
Zarządzenie dyrektora pobierz>
Harmonogram naboru pobierz>

Ubezpieczenie

Polisa pobierz>
Ogólne warunki ubezpieczenia pobierz >
Karta produktu Generali NNW pobierz >
Postępowanie w przypadku szkody pobierz>
Formularz zgłoszenia roszczenia pobierz>
Informacje dotyczące przetwarzania danych pobierz>
Klauzula informacyjna pobierz>

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
Aneta Słowińska
tel.: +48 793689978
email: aslowinska@bezpieczny.pl

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast